Eich gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol

"Testunau ‘dan Sylw"

Canlyniadau Lefel A

Mae'r aros drosodd i filoedd o bobl ifanc o fewn ein consortiwm wrth iddynt gasglu eu canlyniadau Bagloriaeth Cymru a Lefel A. I gael rhagor o wybodaeth am y canlyniadau …

Digwyddiadau

Newyddion DiweddarafERW-Latest News

Holl newyddion >>
Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.