Arweinwyr Dysgu

Ian Altman

Arweinwyr Dysgu Saesneg

Ian Altman

Secondiad Dwr-y-Felin 

ian.altman@erw.org.uk 

Alyson Thomas

Arweinwyr Dysgu Saesneg

Alyson Thomas

Secondiad Tim Cynghorol CNPT

alyson.thomas@erw.org.uk 

David Bradley

Arweinwyr Dysgu Gwyddoniaeth

David Bradley

Secondiad Bishop Gore

david.bradley@erw.org.uk 

Stephen Martin

Arweinwyr Dysgu Gwyddoniaeth

Stephen Martin

Secondiad Birchgrove

stephen.martin@erw.org.uk

Anna Vivian Jones

Arweinwyr Dysgu ITM

Anna Vivian Jones

Secondiad Ysgol Gyfun Gwyr

anna.vivianjones@erw.org.uk 

Non Walters

Arweinwyr Dysgu Cymraeg

Non Walters

non.walters@erw.org.uk

Rob Walters

Arweinwyr Dysgu Digidol

Rob Walters

Secondiad Ysgol Teilo Sant

rob.walters@erw.org.uk

Stephen Williams

Arweinwyr Dysgu Digidol

Stephen Williams

Secondiad Ysgol Fenton 

stephen.williams@erw.org.uk 

Antonia Antoniazzi

Arweinwyr Dysgu Sylfaen

Antonia Antoniazzi

Secondiad Bryngwyn

antonia.antoniazzi@erw.org.uk 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.