Bwrdd Gweithredu Strategaeth

Y Bwrdd Cyflawni yw uwch dîm rheoli'r rhanbarth ac mae'n cynnwys y Prif Swyddogion Addysg neu eu cynrychiolwyr. 

Rheolwr Gyfarwyddwr - Betsan O'Connor

Prif Swyddog Addysg - Lindsay Harvey

Pennaeth Gwasanaethau Dysgu - Barry Rees

Pennaeth Gwasanaethau Ysgol - Ian Roberts

Prif Swyddog Addysg - Gareth Morgans

Pennaeth Hwb - Ddwyreiniol - Helen Morgan-Rees

Pennaeth Hwb - Gogleddol - Meinir Ebbsworth

Pennaeth Hwb - Orllewin - Andi Morgan

Prif Ymgynghorydd Her - Elin Forsyth

Prif Ymgynghorydd Her - Paul Hughes

Prif Ymgynghorydd Her - Mike Daley

Prif Ymgynghorydd Her - Yan James

Prif Swyddog Datblygiad - Chris Millis

Pennaeth Perfformiad a Chymuned - James White

Pennaeth Addysgu a Dysgu - Alan Edwards

Pennaeth Safonau ac Ansawdd  - Aneirin Thomas

Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion - Kate Evan-Hughes

Cydlynydd Her Ysgolion Cymru - Joan Bessant

Rheolwr Gweithredol a Phrosiectau - Ruth Lee

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.