Tim Canolog

 

Betsan O'Connor

Rheolwr Gyfarwyddwr

Betsan O'Connor

Aneirin Thomas

Pennaeth Cymorth a Pherfformiad

Aneirin Thomas

Alan Edwards

Pennaeth Addysgu a Dysgu

Alan Edwards

Greg Morgan

Pennaeth Dysgu Digidol

Greg Morgan

Ian Altman

Pennaeth Arweinwyr Dysgu

Ian Altman

Cressy Morgan

Cydgysylltydd Sicrhau Ansawdd Plant sy'n Derbyn Gofal/Grant Amddifadedd Disgyblion

Cressy Morgan

Tom Fanning

Cydlynydd Rhaglen ar gyfer y Fargen Newydd

Tom Fanning

Sarah Perdue

Cydgysylltydd Dysgu rant Amddifadedd Disgyblio

Sarah Perdue

Dave Barry

Arweinydd strategol ar gyfer Ysgolion Arloesi

Dave Barry

Mark Ford

Arweinydd Portffolio - Gwelliant ysgol i ysgol

Mark Ford

Liwsi Harries

Arweinydd Llythrennedd a Rhifedd

Liwsi Harries

Ruth Lee

Rheolwr Prosiectau a Busnes

Ruth Lee

Osian Evans

SG i'r R.G

Osian Evans

Hazel Faulkner

Swyddog Prosiectau ac Adnoddau

Hazel Faulkner

Meinir Davies

Swyddog Digwyddiadau

Meinir Davies

Ceirios Williams

Swyddog Ffrydiau Gwaith

Ceirios Williams

Lowri Morgan

Swyddog Gweinyddol

Lowri Morgan

Gwion Dafydd

Ymgynghorydd Ystadegol

Gwion Dafydd

Rhiannon Evans

Swyddog Cyfathrebu

Rhiannon Evans

 

 

 

 

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.