Ymgynghorwyr Her

Alan Edwards

Alan Tootill

Alan Walters

Aled Davies

Alison Howells

Alison Williams

Alun Rees

Alan Edwards

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Alan Tootill

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: toothilla@hwbmail.net

^ Cau

Alan Walters

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Aled Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Alison Howells

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Alison Williams

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Alun Rees

Ymgynghorwr Her

Sir:

Gaerfyrddin

^ Cau

Amanda Lawrence

Andi Morgan

Andrew Herbert

Angharad Jones

Anne Lloyd

Anne Stoker

Anwen Orrells

Amanda Lawrence

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Andi Morgan

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

Ebost Cyswllt: andimorgan@sirgar.gov.uk  

^ Cau

Andrew Herbert

Ymgynghorwr Her

Sir:

CNPT

Ebost Cyswllt: a.herbert@npt.gov.org

^ Cau

Angharad Jones

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Anne Lloyd

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Anne Stoker

Ymgynghorwr Her

Sir:

Castell Nedd Port Talbot

Ebost Cyswllt: a.stoker@npt.gov.uk

^ Cau

Anwen Orrells

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Catrin Griffiths

Christine Williams

Clive Williams

Damien Beech

Daniel Owen

Darren Casker

Delyth Jones

Catrin Griffiths

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

Ebost Cyswllt: csgriffiths@sirgar.gov.uk

 

^ Cau

Christine Williams

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Clive Williams

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Damien Beech

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: damien.beech@swansea.gov.uk

 

^ Cau

Daniel Owen

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Darren Casker

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Delyth Jones

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Delyth Mainwaring

Donna Caswell

Donna Williams

Dylan Evans

Edna Davies

Elin Evans

Elin Forsyth

Delyth Mainwaring

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

  • Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Clydach, Abertawe
  • Rhugl yn y Gymraeg
  • Cyfrifoldeb am y Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe
  • Gweithio ar draws yr Hwb Dwyreiniol - cyfrifoldeb am ysgolion yn Abertawe a Nedd a Phort Talbot
  • Arolygwr gyda Estyn

 

^ Cau

Donna Caswell

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Donna Williams

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Dylan Evans

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Edna Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro, Ceredigion a Sir Gar

Ebost Cyswllt: ednamdavies@gmail.com

^ Cau

Elin Evans

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Elin Forsyth

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Eurig Towns

Euros Jones

Geraint Davies

Gillian Evans

Glenn Evans

Hayley Smith

Hefin Jones

Eurig Towns

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Euros Jones

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Geraint Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Gillian Evans

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Glenn Evans

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Hayley Smith

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Hefin Jones

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Hefina Thomas

Heidi Reynolds

Jan Waldron

Jane Wareham

Jayne Woolcock

Jemma Thieme

Jen Malcolm

Hefina Thomas

Ymgynghorydd Her Ysgolion Cymru

Sir:

Sir Gar a Benfro

^ Cau

Heidi Reynolds

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Jan Waldron

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: waldronj3@hwbmail.net

^ Cau

Jane Wareham

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Jayne Woolcock

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Jemma Thieme

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Jen Malcolm

Ymgynghorwr Her

Sir:

Castell Nedd Port Talbot

Ebost Cyswllt: j.malcolm@npt.gov.uk

 

^ Cau

Jonathan Atter

Karen Draper

Karen Holland

Katherine Davies

Llinos Jones

Lynette Lovell

Mair Potter

Jonathan Atter

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Karen Draper

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Karen Holland

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Katherine Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: daviesk751@hwbmail.net

^ Cau

Llinos Jones

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

Ebost Cyswllt: llinojones@sirgar.gov.uk

 

^ Cau

Lynette Lovell

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Mair Potter

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Marian Morgan

Marian Phillips

Mary Davies

Meinir Ebbsworth

Meirwen Watts

Mike Carruthers

Mike Daley

Marian Morgan

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Marian Phillips

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Mary Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Meinir Ebbsworth

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Meirwen Watts

Ymgynghorwr Her

Sir:

CNPT

Ebost Cyswllt: m.watts@npt.gov.uk

^ Cau

Mike Carruthers

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Mike Daley

Prif Ymgynghorydd Her

Sir:

Castell Nedd Port Talbot

Ebost Cyswllt: m.daley@npt.gov.uk

^ Cau

Nia Vaughan

Paul Hughes

Peter Harrison

Rhian Evans

Rob Phillips

Rob Purchase

Roy James

Nia Vaughan

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Paul Hughes

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Peter Harrison

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: pbharrison56@gmail.com

^ Cau

Rhian Evans

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Rob Phillips

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Rob Purchase

Ymgynghorwr Her

Sir:

Castell Nedd Port Talbot

^ Cau

Roy James

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

Ebost Cyswllt: rjames@ysgolccc.org.uk  

^ Cau

Sarah Griffiths

Sarah Loydon

Sian Fielding

Sian Rowles

Silyn Roberts

Simon Davies

Steffan Griffiths

Sarah Griffiths

Ymgynghorwr Her

Sir:

CNPT

^ Cau

Sarah Loydon

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Sian Fielding

Ymgynghorwr Her

Sir:

Powys

^ Cau

Sian Rowles

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Silyn Roberts

Ymgynghorwr Her

Sir:

Ceredigion

^ Cau

Simon Davies

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: daviess456@hwbmail.net

^ Cau

Steffan Griffiths

Ymgynghorwr Her

Sir:

Sir Gar

^ Cau

Sue Edgar

Sue Hollister

Sue Painter

Yan James

Sue Edgar

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

^ Cau

Sue Hollister

Ymgynghorwr Her

Sir:

Abertawe

Ebost Cyswllt: hollisters@hwbmail.net

^ Cau

Sue Painter

Ymgynghorwr Her

Sir:

Benfro

^ Cau

Yan James

Prif Ymgynghorydd Her

Sir:

Powys

Ebost Cyswllt: yan.james@powys.gov.uk

^ Cau

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.