Adborth ynghylch y Digwyddiadau Rhanbarthol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Yn dilyn cyflwyno'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), cynhaliodd Llywodraeth Cymru nifer o ddigwyddiadau rhanbarthol lle'r oedd modd ichi gael gwybod sut y bydd y Bil yn effeithio arnoch chi.

Roedd y digwyddiadau hyn yn gyfle i chi gael dweud eich dweud am y system newydd arfaethedig ar gyfer cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru a chael rhagor o wybodaeth am y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ehangach.

Bellach mae'r deunyddiau o'r digwyddiad rhanbarthol Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael i'w gweld ar y dudalen we Anghenion Dysgu Ychwanegol. Ar y dudalen, gellir gweld copïau o'r cyflwyniad a roddwyd ar y diwrnod a chopi o'r Canllaw Hanfodion.

Gellir gweld fideos o'r diwygiadau ymarferol yma.

Os oeddech yn bresennol mewn digwyddiad, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth. Gweler y ffurflen adborth.

Gellir cyflwyno ymateb ffurfiol i'r ymgynghoriad ynghylch yr opsiynau ar gyfer gweithredu'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cyhoeddiadau allweddol ar y cyfryngau cymdeithasol, dilynwch dudalen Facebook yr Adran Addysg neu gyfrif Twitter yr Adran.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.