Cynorthwywyr Iaith Tsieineaidd

Mae grantiau British Council ar gael i ariannu Cynorthwyydd Iaith Tsieineaidd yn 2017-18. Mae’r grantiau yma, ar gael yng Nghymru yn unig, yn galluogi hyd at dri Chynorthwyydd Iaith Tsieineaidd am ddim o Hydref 2017 ymlaen.

Am fwy o wybodaeth ar Gynorthwywyr Iaith Tsieineaidd neu cysylltwch ag British Council

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.