Darpariaeth Gwasanaeth Arweinwyr Addysg y Dyfodol

Mae Darpariaeth Gwasanaeth Arweinwyr Addysg y Dyfodol wedi cael ei chyflwyno.

Anelir y rhaglen at arweinwyr o fewn ysgolion ac awdurdodau lleol ledled y rhanbarth, yn ogystal â’r consortiwm.

Bydd y rhaglen yn darparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol – trwy feithrin dealltwriaeth ddyfnach o’ch arddull a’ch dulliau, yn ogystal â gweithdai dan arweiniad Insight HRC Cyf.

Bydd y rhaglen yn rhedeg trwy gydol 2017 ac i mewn i 2018.

Mae yna nifer cyfyngedig o leoedd, a bydd angen i gyfranogwyr posibl ddangos eu rhinweddau arwain trwy lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw dydd Gwener 28 Ebrill.

Dychwelwch y ffurflenni cais at Jessica Cooper

Gweler y dogfennau isod:

Llawlyfr Cyfranogwyr

Sleidiau Cyflwyniad Datblygu Uwch-arweinwyr yn ERW

Ffurflen Gais a Llythyr Eglurhaol Darpariaeth Gwasanaeth Datblygu Arweinwyr Addysg y Dyfodol

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.