Disgyblion Ysgol Y Strade ac Ysgol Bro Myrddin – Sylwebyddion chwaraeon y dyfodol

Disgyblion Ysgol Y Strade ac Ysgol Bro Myrddin – Sylwebyddion chwaraeon y dyfodol

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod yn helpu i ddatblygu sgiliau sylwebyddion chwaraeon y dyfodol yng Nghymru, gydag ychydig o help gan gyn-Brif Hyfforddwr y Gweilch a'r darlledwr Sean Holley.

Cynhaliwyd digwyddiad tri diwrnod yn Stadiwm y Principality. Yn ystod y gweithdy tri diwrnod cafodd disgyblion o Ysgol Y Strade ac Ysgol Bro Myrddin y dasg o ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd, a'u sgiliau digidol trwy raglen arloesol o'r enw iBroadcasting.

Roedd gofyn iddynt greu sioe banel yn seiliedig ar y gêm rygbi rhwng Cymru a'r Alban.

Cafodd y disgyblion ddosbarthiadau meistr mewn sgiliau cyfweld, a hynny fel cyfwelai ac fel cyfwelydd, ac mewn golygu a dadansoddi fideos, sgiliau sylwebu a siarad cyhoeddus.

Cyflwynwyd y dosbarthiadau meistr hyn gan Sean Holley (Scrum V BBC ymysg eraill) o safbwynt darlledu, ac Aspire2Be (Busnes Addysg Technoleg) o safbwynt technegol.

Dywedodd Daniel Hughes o Ysgol Y Strade: Roedd datblygiad y disgyblion dros y tri diwrnod yn ardderchog, ac maent bellach yn Arloeswyr Digidol sy'n creu etifeddiaeth ac yn parhau i ddatblygu eu sgiliau newydd. Roedd yn dri diwrnod gwych, ac roedd y disgyblion wrth eu bodd yn dysgu.

Gweler iBroadcast Principality

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.