Prosiect “Cadw’n Heini!” Lefèvre

Prosiect “Cadw’n Heini!” Lefèvre

 

 

 

 

 

Aeth Blwyddyn 9 a 10 o Ysgol Gyfun Ystalyfera i Ffrainc am wythnos rhwng 13-17 Mawrth. Roedden nhw’n rhan o brosiect cadw’n iach, wedi ei ariannu’n rhannol gan ymddiriedolaeth Lefèvre.

Aeth y disgyblion i gwrdd â’u ffrindiau llythyru o Collège les Côtes, Péronnas ac yn yr ysgol cymeron nhw ran mewn amrywiaeth o weithgareddau ffitrwydd a bwyta’n iach a oedd yn cynnwys cymryd rhan mewn dawns “Flachdorf” a gwersi iechyd ac ymweld â’r Amgueddfa Olympaidd yn Lausanne.

Yn ystod yr holl weithgareddau, daethon nhw i adnabod eu ffrindiau llythyru a gwella eu Ffrangeg.

Daeth y Ffrancwyr o Péronnas yn ôl i Ystalyfera ym mis Ebrill am wythnos i barhau â’r prosiect Cadw’n Iach. Yn yr ysgol cawsant wersi ffitrwydd, a buont yn dysgu ychydig o Gymraeg ac yn gwella eu Saesneg.

Wedyn aeth y disgyblion i Absolute Adventure yn Abercraf i wneud gweithgareddau corfforol, meddyliol a datrys problemau a oedd yn gwella eu sgiliau cyfathrebu a meithrin tîm.

Hefyd manteision nhw ar y cyfle i ymweld â Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, Amgueddfa Sain Ffagan a Big Pit lle buont yn dysgu am ddiwylliant Cymru.

Cafodd y disgyblion brofiadau gwerthfawr yn ystod y prosiect Cadw’n Heini hwn wrth ddod i adnabod ei gilydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol a gwella eu gwybodaeth am iaith ei gilydd.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.