Wythnos Llundain 2017

Mae'r cynllun profiad gwaith uchelgeisiol ar waith eto yr haf hwn.

Gwahoddir yr holl benaethiaid yng Nghymru i enwebu un disgybl o flwyddyn 10 neu flwyddyn 11 i gystadlu am le ar wythnos profiad gwaith unigryw yn Llundain yn ystod Gorffennaf 2017.

Mae Wythnos Llundain 2017 sy'n cael ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni o Lundain, Judicium Education.

Mae'n cynnig wythnos o gyfleoedd profiad gwaith i wyth disgybl ysgol uwchradd.

Mae'r wythnos yn para o ddydd Sul 9 Gorffennaf i ddydd Gwener 14 Gorffennaf a bydd Llywodraeth Cymru a Judicium Education yn talu am holl gostau'r wyth ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd dwy ran i'r cais. Yn gyntaf bydd y pennaeth yn enwebu disgybl ynghyd â chyflwyno sylwadau ategol. Wedyn bydd yn rhaid i'r disgybl a enwebir gyflwyno cais mewn unrhyw fformat. Y llynedd cyflwynwyd ceisiadau ysgrifenedig ac ar ffurf fideo.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 17 Mai.

Dyma'r dyddiadau allweddol sydd angen ichi fod yn ymwybodol ohonynt:

  • Dydd Mercher 17 Mai - Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
  • Dydd Mawrth 13 Mehefin - Cyhoeddi'r ymgeiswyr llwyddiannus
  • Dydd Sul 9 Gorffennaf - Y disgyblion yn teithio i Lundain
  • Dydd Llun 10 Gorffennaf - Wythnos Llundain yn dechrau
  • Dydd Gwener 14 Gorffennaf - Digwyddiad 'Dragons' Den' yng Nghaerdydd

I gael rhagor o wybodaeth

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.