Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw'r elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd i gael ei chyflwyno yng Nghymru. Roedd ar gael yn gyntaf ym Medi 2016.

Yn ystod y flwyddyn tan fis Gorffennaf 2017, mae ysgolion a lleoliadau wedi bod yn gyfrifol am ymgyfarwyddo â'r fframwaith a bydd angen iddynt benderfynu sut i roi'r fframwaith ar waith. 

Cymhwysedd Digidol yw'r set o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sy'n galluogi unigolion i ddefnyddio technolegau a systemau mewn modd hyderus, creadigol a beirniadol.

Bydd yn galluogi unigolyn i ryngweithio, cydweithio a chynhyrchu gwaith digidol yn hyderus.

I gael mwy o wybodaeth am bryderon ynghylch y Fframwaith Cymhwysedd Digidol edrychwch ar flog Cwricwlwm i Gymru Llywodraeth Cymru.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.