Ymweliad Craidd 2 ERW 2017

Yn 2017, mae ERW wedi cytuno ar ffocws penodol i bob ysgol yn ystod Ymweliad Craidd 2. Mae’n ofynnol i bob Ymgynghorydd Her arfarnu i ba raddau mae’r ysgol yn cymryd camau effeithiol i leihau baich ar athrawon yng nghyd-destun ymateb i waith disgyblion.

Mae sawl ymchwil adnabyddus yn honni fod ymarferion marcio sydd ddim yn cael yr effaith ddymunol ar gynnydd disgybl yn wastraff o amser. Mae’n amserol felly i’r rhanbarth  ystyried o ddifrif yr holl brosesau marcio, hunan asesu, asesu cyfoedion, deialog dysgu effeithiol a chynllunio arloesol sydd yn yr ysgolion.

Mae Ymweliad Craidd 2 yn gyfle gwych i gasglu’r dystiolaeth am yr arferion da sydd yn cael effaith ar gynnydd disgyblion OND sydd hefyd yn lleihau llwyth gwaith athrawon. Yn dilyn yr ymweliadau, bydd proses o ymgynghoriad efo’r cyrff allweddol a bydd ERW yn cynhyrchu canllaw hylaw ar y ffordd ymlaen.

Mae’n gyfnod cyffrous ym myd addysg ac mae’n briodol fod lleihau llwyth gwaith athrawon yn cael ffocws teilwng.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.