Cyhoeddi Deunyddiau Enghreifftiol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y Deunyddiau Enghreifftiol a gynhyrchwyd fel rhan o gontract Rhaglen Diogelu Asesiadau Athrawon (STAP) yn cael eu cyhoeddi'n ffurfiol ar wefan Llywodraeth Cymru ar 1 Medi.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.