Cynorthwywyr Iaith Tsieineaidd

Mae hyd at 10 grant o £3,890 yn cael eu cynnig i dalu am gostau cynnal cynorthwyydd iaith Tsieineeg am y flwyddyn academaidd 2017/18.

Rhoddir y grantiau gan y British Council a HSBC mewn cynllun peilot i gefnogi nod pedwar datblygu cynaliadwy sef sicrhau addysg gynhwysol o ansawdd i bawb a hyrwyddo dysgu gydol oes.

Bydd costau llawn cynnal cynorthwyydd iaith Tsieineeg yn cael eu talu o ganol mis Medi 2017 tan ddiwedd mis Mehefin 2018 yn yr ysgolion llwyddiannus. 

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y grantiau, sydd ar gael yng Nghymru yn unig, wedi cael ei ymestyn tan ddydd Mercher, 31 Mai.

Bydd y grantiau hyn yn cynnig cyfle i hyd at dair ysgol rannu cynorthwyydd iaith Tsieineeg a gyllidir yn llawn.

Hefyd gall cynnal cynorthwyydd iaith gefnogi partneriaethau rhyngwladol a galluogi eich ysgol i wneud cais am y Wobr Ysgolion Rhyngwladol Sylfaen.

Os bydd eich ysgol yn dymuno gwneud cais ond nid yw'n rhan o glwstwr, bydd ceisiadau yn cael eu derbyn gan ysgolion unigol.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen a chyllid, a manylion am sut i wneud cais dilynwch y dolenni neu cysylltwch â'r British Council.

Gwybodaeth am y rhaglen

Gwybodaeth am gyllid

Gwybodaeth am sut i wneud cais

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.