Cystadleuaeth ffilm Science Made Simple

Mae Science Made Simple yn cynnal y gystadleuaeth ffilm 'making science simple' gyntaf.

I gystadlu yn y gystadleuaeth, bydd angen ichi greu fideo yn ymwneud â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg mewn llai na 60 eiliad.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 14 Mehefin.

Mae gwobrau o £50 ar gyfer pob tîm buddugol yn y categorïau iau ac uwchradd ynghyd â £200 ar gyfer adran wyddoniaeth yr ysgol (neu ar gyfer y ddarpariaeth wyddoniaeth yn y grŵp addysg gartref).

Bydd gwobr o £250 ar gyfer y tîm buddugol yn y categori agored.

Bydd y panel beirniadu yn rhoi gwobrau ychwanegol (yn ôl disgresiwn) i unrhyw fideos eraill maent yn teimlo sy'n haeddu cydnabyddiaeth.

Bydd pob tîm sy'n cyrraedd y rhestr fer yn derbyn tystysgrif.

Noddir y gwobrau gan SWIEET.

Dyma gyfle i uno sgiliau gwyddoniaeth, sgiliau cyfathrebu a sgiliau digidol.

Bwriad Science Made Simple yw dangos y ffilmiau yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 5 Gorffennaf.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wybod sut i wneud cais...


Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.