Dweud Eich Dweud - holiadur arholiadau haf 2017

Gofynnir i ddysgwyr, athrawon, darlithwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn arholiadau'r haf gwblhau holiadur ar-lein byr.

Mae cymwysterau TGAU a Safon Uwch newydd, wedi'u dylunio ar gyfer Cymru'n benodol, yn cael eu harchwilio am y tro cyntaf mewn rhai pynciau yr haf hwn.

Mewn pynciau eraill, mae cymwysterau TGAU a Safon Uwch mwy sefydledig yn cael eu harchwilio hefyd.

Hoffai Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, gael eich barn am yr arholiadau hyn.

Ni ddylai gymryd mwy nag oddeutu pum munud i gwblhau'r holiadur.

I gwblhau'r holiadur, cliciwch yma.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.