Dysgu Mandarin yn eich ysgol

Dyma gyfle i fuddsoddi yn eich datblygiad proffesiynol eich hun, cysylltu ag ysgol yn Tsieina, neu annog dysgu Mandarin a dysgu am ddiwylliant Tsieina yn eich ysgol drwy'r ymweliad a ariennir gan Hanban.

Mae Chinese Bridge yn cynnig cyfle cyffrous i arweinwyr ysgolion, penaethiaid ieithoedd, ac awdurdodau lleol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig lle ar ymweliad â Tsieina am wythnos rhwng 30 Hydref a 3 Tachwedd a byddant yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn sesiwn briffio cyn gadael i baratoi ar gyfer yr ymweliad.

Mae Hanban yn ystyried ceisiadau o Gymru fel blaenoriaeth, ond dim ond 60 o leoedd sydd ar gael.

Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar 23 Mehefin.

I annog ysgolion i gymryd rhan, darperir grant teithio o £500 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyd at bum ysgol yng Nghymru.

Bydd costau teithio, llety a threuliau yn Tsieina yn cael eu talu drwy'r rhaglen.

I gael rhagor o wybodaeth... 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.