Fideo Digwyddiadau Dyfodol Llwyddiannus

Cafodd fideo eu rhyddhau yn dilyn sesiynau hyfforddi Dyfodol Llwyddiannus lle mynychodd dros 320 o bobl.

Trefnwyd chwe digwyddiad ar draws y rhanbarth.

Bu Huw Foster Evans yn cyflwyno adroddiad Dyfodol Llwyddiannus ynghyd â’r Athro Mick Waters a bu’n diweddaru ar sut y bydd Safonau Addysgu Proffesiynol newydd yn cyd-fynd â’r diwygio addysg a datblygiad y system hunan wella.

I weld y fideo, dilynwch y dolenni isod:

Fideo -  Mick Walters

Fideo - Huw Foster Evans

I weld y cyflwyniadau, dilynwch y dolenni isod:

Cyflwyniad - Mick Walters

Cyflwyniad - Huw Foster Evans

 

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.