Gweithdy Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Gofynnir i Benaethiaid, Penaethiaid Dros Dro, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol, Penaethiaid Ysgolion Arbennig ac UCD, Cyfarwyddwyr Addysg, Undebau'r Athrawon, Consortia Rhanbarthol, aelodau etholedig, Addysg Bellach, Addysg Uwch i fynychu gweithdy Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

Cynhaliwyd ym Mharc y Scarlets, Llanelli ar ddydd Mercher 14 Mehefin 10:00-13:00, wedi'i ddilyn gan ginio.

Byddwch yn clywed gan y Bwrdd Cysgodol diweddariad ar gynnydd hyd yn hyn, cael cyfle i gyfrannu eich syniadau i sicrhau bod yr Academi yn diwallu anghenion y sector, yn ogystal â chlywed sut mae'r Academi yn cyd-fynd â diwygiadau addysg ehangach sy’n cymryd lle ar hyn o bryd.

Am fwy o wybodaeth.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.