Gweithdy Sbaeneg - Hyfforddiant i Athrawon

CYNHELIR gweithdai Sbaeneg ar 13 Mai (9:00 - 16:00) yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd ar gyfer athrawon Sbaeneg.

Noddir y gweithdai hyn gan ranbarth Castilla y León yn Sbaen a chan ein Hadran Hyfforddiant ac Addysg.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnig i 60 o athrawon Sbaeneg o bedwar consortiwm Cymru.

Dyddiad cau: 10 Mai. Y cyntaf i'r felin fydd hi.

Os cewch eich derbyn, bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar 11 Mai.

Bydd chwe gweithdy gwahanol a bydd tri ohonynt yn cael eu cynnal gan siaradwyr o Sbaen.

Maent yn weithdai 7 awr o hyd ar gyfer athrawon Sbaeneg (Cynradd ac Uwchradd) a myfyrwyr TAR Sbaeneg. Byddant yn cynnig ystod eang o themâu, ac mae mwyafrif y gweithdai yn cael eu cynnal yn Sbaeneg.

Ni fydd angen i athrawon dalu am yr hyfforddiant hwn.

Mae coffi a chinio wedi'u cynnwys (gyda tapas a gwin o ranbarth Castilla y León).

Byddwch yn derbyn tystysgrif bresenoldeb ar ddiwedd y diwrnod.

Dyma'r ddolen ar gyfer cofrestru.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Jesús Hernández.Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.