Prosiect Gwyddoniaeth Gynradd Cyfnod Allweddol 2 ERW

Mae ERW yn cynnal y cyntaf o dri diwrnod HMS yr hanner tymor hwn ar gyfer ysgolion cynradd er mwyn edrych ar ymchwiliadau mewn gwyddoniaeth. 

Nod y cwrs yw ystyried sut y gellir cynnal ymchwiliadau gwyddonol mewn ysgolion cynradd i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth i'r eithaf mewn perthynas â gwyddoniaeth. 

Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu gan Arweinwyr Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth o ERW mewn un ysgol o bob sir i ddechrau. 

Yn ystod y diwrnod HMS cyntaf, bydd athrawon cynradd yn edrych ar gynllunio a chynnal ymchwiliad, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer datblygu llythrennedd a rhifedd. 

Ariennir y cwrs yn llawn a bydd offer a chymorth ar gael er mwyn i'r ysgolion cynradd gynnal ymchwiliadau gyda'u disgyblion. 

Ar hyn o bryd mae’r cwrs ar gyfer ysgolion bwydo’r ysgol uwchradd letyol yn unig, a hynny drwy wahoddiad yn unig ar yr adeg hon.  

Mae ERW yn gobeithio cyflwyno’r cwrs ar draws y rhanbarth yn y man.

Dyddiadau a lleoliadau'r cwrs yw:

15 Mai yn Ysgol Crucywel

22 Mai yn Ysgol yr Esgob Gore                                                                 

23 Mai yn Ysgol Cymer Afan

25 Mai yn Ysgol Bro Pedr

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â gwyddoniaeth gynradd, cysylltwch â Stuart Jacob.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.