Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern

Bydd deg ysgol o ardal ERW yn cymryd rhan mewn prosiect i godi proffil ieithoedd tramor modern. Mae'r prosiect wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gynllun Dyfodol Byd-eang i gyrraedd disgyblion mewn rhannau gwledig o Gymru.

Bydd y Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern yn gosod myfyrwyr israddedig o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth mewn ysgolion i fentora disgyblion a'u hannog i ystyried ieithoedd tramor modern wrth ddewis eu pynciau TGAU.

Bellach mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys llwyfan digidol newydd er mwyn cyrraedd ysgolion a disgyblion nad ydynt wedi gallu cymryd rhan yn y prosiect o'r blaen oherwydd eu lleoliad daearyddol.

Mae hwn yn gam sylweddol ymlaen ar gyfer y cynllun, gan ei fod yn caniatáu i ddisgyblion mewn ardaloedd gwledig gysylltu'n ddigidol â'r mentoriaid-fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth…

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.