Sesiwn Briffio CALU a CPCP

Gweler restr o sesiynau briffio ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais am CALU neu CPCP yn ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf.

Diben y sesiynau hyn yw rhoi eglurder ynghylch pwy ddylai wneud cais a sut y gallant wneud hynny.

Mae croeso i bawb, ond rhowch wybod i staff fod y dyddiadau cau wedi newid a'u bod yn digwydd yn fuan iawn. 

 

Sesiwn Briffio CALU

Neuadd Y Gwendraeth, Drefach, SA14 7AA

17 Mai 16:00-17:00

Sir Thomas Picton, Haverfordwest. SA61 2NX

18 Mai 16:00-17:00

Felinfach PEC. Felinfach, Lampeter SA48 8AF

22 Mai 16:00-17:00

Newtown High School, Newtown, Powys. SY16 1JE

23 Mai 16:00-17:00

Cwmglas School, Swansea. SA1 7EL

24 Mai 16:00-17:00

Crickhowell High School. Crickhowell. NP8 1AW

25 Mai 16:00-17:00

 

Sesiwn Briffio CPCP

Neuadd Y Gwendraeth, Drefach, SA14 7AA

17 Mai 17:00-18:00

Sir Thomas Picton, Haverfordwest. SA61 2NX

18 Mai 17:00-18:00

Felinfach PEC. Felinfach, Lampeter SA48 8AF

22 Mai 17:00-18:00

Newtown High School, Newtown, Powys. SY16 1JE

23 Mai 17:00-18:00

Cwmglas School, Swansea. SA1 7EL

24 Mai 17:00-18:00

Crickhowell High School. Crickhowell. NP8 1AW

25 Mai 17:00-18:00

 

Os fydd unrhyw staff a diddordeb yn mynychu’r sesiynau briffio, rhowch wybod nôl i Lowri Morgan.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.