Ymweliad ymchwil i Ontario gan athrawon Ieithoedd Tramor Modern ERW.

Ymweliad ymchwil i Ontario gan athrawon Ieithoedd Tramor Modern ERW.

Roedd Ysgolion Arweiniol ERW ym maes Ieithoedd Tramor Modern yn llwyddiannus yn eu cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig i ymweld ag Ontario i ymchwilio i'w rhaglen dysgu Ffrangeg fel ail iaith.

Dyma flog a ysgrifennwyd gan grŵp o arbenigwyr iaith, wrth iddynt fynd i Ontario, Canada.

Mae'r criw yn cynnwys Anna Vivian Jones, Cydlynydd Rhanbarthol Ieithoedd Tramor Modern, Angharad Evans, Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Castell-nedd Port Talbot, Kelly Gipson, Ysgol Pentrehafod, Abertawe, Jessie Newbold, Ysgol Penglais, Ceredigion, France Le Huquet, Ysgol Bro Dinefwr, Sir Gaerfyrddin, a Janette Davies, Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe. Gweler blog 'Trafod dysgu ieithoedd yng Nghanada'.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.