Cystadleuaeth Cwis Llyfrau Cymraeg CA3

Cynhaliwyd Cwis Llyfrau Cymraeg ar draws Hwb Sir Gâr a Sir Benfro i ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ar ddiwedd mis Mai. Daeth 9 tîm i Ganolfan Griffith Jones i drafod llyfrau mewn timau o bedwar. Plesiwyd y beirniad, Elinor Wyn Reynolds, yn fawr gan y paratoi trylwyr, y trafodaethau bywiog, aeddfed a’r boddhad amlwg a gafodd y disgyblion o ddarllen y nofelau heriol. Roedd y safonau’n uchel iawn unwaith eto.

Y tri thîm a ddaeth i’r brig eleni oedd Maes Y Gwendraeth (cyntaf), Y Preseli (ail) a Bro Myrddin (trydydd). Rhannwyd gwobrau ERW a thocynnau llyfrau'r Cyngor Llyfrau ymysg y timau buddugol a chyflwynwyd tlws arbennig i’r enillwyr.

Tîm buddugol Cwis Llyfrau CA3 2016-2017:Maes Y Gwendraeth

KS3 Welsh Book Quiz competition

Yn Ail : Ysgol y Preseli

preseli

Trydydd: Ysgol Bro Myrddin

bro myrddin

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.