Hyfforddiant ar Emosiynau

Fel rhan o brosiect Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad, bydd ERW yn cynnal Hyfforddiant ar Emosiynau ar 27 Mehefin, yng Nghanolfan Gorseinion, Abertawe. Bydd Felicia Wood o gwmni Kate Cairns and Associates yn cynnal y hyfforddiant.

Gofynnir i Benaethiaid ddethol pedwar aelod o staff i fynd i'r hyfforddiant deuddydd. Disgwylir i Benaethiaid Cynradd fod yn bresennol ac, ar gyfer ysgolion uwchradd, disgwylir i aelod o'r Uwch-dîm rheoli fod yn bresennol.

Am fwy o wybodaeth am sut i archebu lle, cysylltwch â Sara Walters

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.