Sesiwn gwybodaeth Dyfodol Llwyddiannus: datblygiadau diweddar

Nod y digwyddiadau yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i arweinwyr ysgolion am y cynnydd diweddaraf o ran Dyfodol Llwyddiannus, a chynnig cyngor i ysgolion ynghylch y meysydd y gallent ganolbwyntio arnynt wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Bydd y sesiynnau yn cael eu cynnal mewn nifer o leoliadau ar ddechrau mis Gorffennaf.

Dilynwch y dolenni isod i archebu eich lle.

Abertawe

Castell Nedd a Phort Talbot

Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Powys

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.