Sioeau teithiol Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Mae’r Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn cael ei ddatblygu  er mwyn galluogi datblygiad o arweinyddiaeth o ansawdd uchel ar draws y sector addysg. Estynir gwahoddiad i benaethiaid ac arweinwyr eraill  i'r sioeau teithiol sydd ar y gweill ar draws Cymru.

Dilynwch y ddolen yma am fwy o wyboaeth ar sut i archebu lle i'r digwyddiad yma.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.