Ymgeiswyr llwyddiannus y CPCP yn ennill cymhwyster

Ymgeiswyr llwyddiannus y CPCP yn ennill cymhwyster

Cyflwynwyd tystysgrifau cymhwyster i 43 o ymgeiswyr llwyddiannus y CPCP ledled rhanbarth ERW yn ystod Diwrnod Datblygu CPCP Cenedlaethol ddydd Mercher 5 Gorffennaf.

Ymhlith yr ymgeiswyr llwyddiannus roedd brawd a chwaer sef Rhian Davies (Ysgol y Login Fach) a Carwyn Jenkins (Ysgol Bryntawe). Roedd 126 o ymgeiswyr wedi ennill y cymhwyster ledled Cymru. Llongyfarchiadau i chi gyd.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.