Grant Gwella Addysg

Yn ystod 2014 roedd Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir wrth y consortia rhanbarthol y byddai newidiadau yn y modd y mae'n ariannu grantiau penodol pan fyddai'n cyhoeddi ei Setliad Llywodraeth Leol dros dro ar gyfer 2015-16.

Yn sgil y penderfyniad hwn mae cyfanswm o 11 o grantiau wedi'u cywasgu i un grant - sef y Grant Gwella Addysg.

Cliciwch ar y dolennau isod am fwy o wybodaeth:

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.