Ymdrin â Sylwadau ar Gyfryngau Cymdeithasol

Ar ôl trafod â Bwrdd Penaethiaid ERW, cytunwyd i lunio canllawiau drafft i ysgolion ar y Cyfryngau Cymdeithasol.

Cliciwch ar y ddolen i weld y canllawiau:

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.