Bulldog Clip

Cefnogaeth Cwricwlwm

Un o'r tasgau yr ydym wedi'i osod i ni'n hunain yw cefnogi athrawon ac ysgolion a darparu adnoddau perthnasol, defnyddiol ac o ansawdd uchel.

Mae'r rhain yn adnoddau y mae athrawon a staff ymgynghorol wedi gweithio arnynt ar y cyd.Y nod yw sicrhau bod modd cael gafael ar adnoddau y gellir eu rhannu, eu diwygio a'u datblygu er mwyn galluogi ein dysgwyr i gael yr addysgu a'r dysgu gorau posibl.

Defnyddiwch y gwymplen ar y chwith i gael gafael ar yr adnoddau o'ch dewis. 

 

 Cliciwch ar y dolen isod ar gyfer:

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.