Arfau Diagnostig Profion Cenedlaethol : Rhifedd Gweithdrefnol, Darllen Cymraeg a Darllen Saesneg

Unwaith eto eleni, mae ERW yn darparu Arfau Diagnostig i alluogi ysgolion i ddadansoddi gwybodaeth o’r profion cenedlaethol.

Mae’r arfau wedi’u cynllunio yn ofalus er mwyn adnabod a nodi’r sgiliau sydd ynghlwm â phob cwestiwn o fewn y profion, sydd felly yn galluogi ysgolion i gael darlun clir o gryfderau a meysydd sydd angen gwella.

Yn yr arfer orau, bydd athrawon yn defnyddio’r wybodaeth (ynghyd a gwybodaeth perthnasol arall) i fwydo’r cynllunio ac arwain at ddarpariaeth sydd wedi ei deilwra at anghenion penodol disgyblion ar gyfer darllen a mathemateg. Ceir cyfarwyddyd defnyddwyr o fewn y taenlenni eu hunain. Nid oes angen i chi newid ‘nifer y cwestiynau’ ar y dudalen flaen – mae hyn wedi ei lenwi yn barod. Yn ogystal, ceir opsiwn i argraffu ‘cardiau targed’ unigol ar gyfer disgyblion yn sgil eu hymatebion i gwestiynau’r profion.

 

Dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r arfau canlynol : 

 

 

                                             

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch Timoedd Llythrennedd a Rhifedd o fewn eich awdurdod.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.