Cymhwysedd Digidol

 Dccymraegweb 750X561


Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Canllawiau - Llywodraeth Cymru

Dcfcym


Rhwydwaith HWB

Erwsquarelogo Digitallearning

ERW Digidol ERW Digital


 

Estyn - Arweiniad atodol

 Supplementaryhydref2016

Arweiniad atodol ar gyfer arolygu TGCh mewn ysgolion - Hydref 2016

 

Estynsafeguarding

Arweiniad atodol ar gyfer arolygu diogelu mewn ysgolion ac UCDau - Hydref 2015 


Dogfennau Llywodraeth Cymru

Information

Canllawiau rheoli gwybodaeth i ysgolion

Filtering

Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo’r we yn ysgolion Cymru


Cofiwch, mae pob dydd yn Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 

http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2017

Adnoddau Cymraeg

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2017/education-packs


Manylion Cyswllt

ERW

Greg Morgan - Pennaeth Dysgu Digidol greg.morgan@erw.org.uk

Rob Walters - rob.walters@erw.org.uk

Stephen Williams - stephen.williams@erw.org.uk


ABERTAWE

Cysylltwch âg ERW


CASTELL NEDD PORT TALBOT

Anne Stoker - a.stoker@npt.gov.uk

Darren Long - d.long1@neath-porttalbot.gov.uk


CEREDIGION

Kay Morris - Kay.morris2@ceredigion.gov.uk

morrisk13@hwbcymru.net


POWYS

Eurig Towns - eurig.towns@powys.gov.uk

Mike Isted - istedm3@hwbmail.net


SIR BENFRO

Duncan Whitehurst - whitehurstd@hwbmail.net

Huw Benbow - benbowh2@hwbmail.net


SIR GAERFYRDDIN

Damian Donnelly - donnellyd@carmarthenshire.gov.uk


 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.