Cymraeg

Prif gyfrifoldeb Arweinwyr Dysgu Y Gymraeg yw i gefnogi Adrannau Y Gymraeg wrth iddynt weithredu’r manylebau TGAU Cymraeg a Llenyddieth newydd a arholir gyntaf yn 2017.

Cefnogwn yr adrannau hefyd wrth iddynt wreiddio sgiliau’r manylebau hynny yng nghwricwlwm CA3.

Cydweithiwn gydag Ymgynghorwyr Her a Phenaethiaid Ysgolion ERW er mwyn cynnal e.e.:
• Adolygiadau adrannol
• Arsylwadau o wersi
• Craffu ar lyfrau a dogfennaeth adrannol
• Hyfforddiant ac ymweliadau fesul adran unigol
• Hyfforddiant clwstwr a chonsortiwm
• Gweithgorau rhyng - adrannol ar gyfer creu adnoddau a gwersi

Prif ffocws y flwyddyn 2016/17:

• Gwella ysgrifennu dysgwyr ar gyfer y Fanyleb TGAU Iaith
• Rhannu arferion da drwy gyfrwng gwefan HWB
• Cynnal hyfforddiant drwy gyfrwng cyrsiau fesul clwstwr
• Gweithgorau rhyng – adrannol
• Ymweliadau adrannol

Adnoddau:

Mae’r adnoddau ar gyfer CA3,4 a 5 ar wefan HWB

 Ewch i ‘Rhwydweithiau’ a chwiliwch am ERW Cymraeg.
 Gwnewch gais ar gyfer bod yn aelod ac yna fe’ch derbynnir
 Medrwch lawrlwytho’r adnoddau yn ogystal â lanlwytho eich gwaith eich hun er mwyn rhannu gydag eraill

Manylion cyswllt :
Non Walters

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.