Cynllunio Gwersi

Adnodd ar gyfer cynllunio gwersi yw “Cwmpawd” ar gyfer ysgolion ERW sy’n gysylltiedig â’r fframwaith llythrennedd a rhifedd a meysydd dysgu newydd.

Anfonwch e-bost i servicedesk@cerenet.org.uk er mwyn cofrestru eich ysgol.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.