Cynlluniau Busnes

Cynllun Busnes 2015-18

Cliciwch ar y dolen isod i weld ein Cynllun Busnes

 

Cynllun Busnes 2014-15

Cliciwch ar y dolenni isod i weld ein Cynllun Busnes ac adroddiadau ar gynnydd:

Cynllun Busnes 2016-19

Cliciwch ar y dolen isod i weld ein Cynllun Busnes:

Cynllun Busnes 2016-19

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.