Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Wasg/Cyfathrebu:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau wasg neu'r cyfryngau, cysylltwch â Rhiannon Evans trwy comms@erw.org.uk neu ffoniwch 01267 676840.

 

Ysgolion:

Os ydych yn ysgol ac yn awyddus i ymddangos yn ein ardal 'Dathlu gwaith ein hysgolion', yna llanwch y ffurflen ar y ddolen isod ac e-bostiwch i: comms@erw.org.uk 

 

Canllawiau:

 Am gopi o'n canllawiau brand, cliciwch isod

brand guidelines icon welsh

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.