Categoreiddio

Yn Ionawr 2015, fe lansiodd Llywodraeth Cymru eu System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Nod y system gategoreiddio yw galluogi pob ysgol i gyrchu’r lefel iawn o gymorth. Mae’r lliw yn dangos lefel y cymorth a nodwyd ar gyfer pob ysgol.

Mae holl ysgolion cynradd, uwchradd a chanol Cymru wedi eu cynnwys yn y system hon a fydd nawr yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol.

Yma gallwch lawrlwytho restr gategoreiddio gyflawn ysgolion ERW.

Gellir gweld rhai celloedd gwag yn y lawrlwythiad - ni chafodd rhai ysgolion eu categoreiddio'n llawn gan eu bod wedi eu hagor neu eu cau yn ddiweddar.

Mae tab Categoreiddio hefyd i'w weld ar Fy Ysgol Leol, sy'n rhoi mwy o fanylder ar sgôr "grŵp safonau" pob ysgol.

Isod mae dadansoddiad o liwiau categoreiddio ysgolion o fewn ERW ar gyfer 2015.

Mae ysgolion canol wedi'u cynnwys yn y ddau ddadansoddiad (er y gallant gael sgôr "grŵp safonau" gwahanol yn eu sectorau cynradd ac uwchradd, dim ond un lythyren "capasiti gwella" a lliw "categori cefnogaeth" maent yn ei gael).

 

Cynradd categoreiddio 2015

Uwchradd categoreiddio 2015

Y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Canllawiau Atodol 2015/16

Categoreiddio 2013/14

primary (cym)2014

secondary (cym) 2014

Categorisation 2013/14

primary school 2014

secondary 2014

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.