Data Perfformiad

Gall pecynnau data ysgolion gynnwys cohortau bach na fyddai'n addas eu cynnwys ar y wefan hon.

Bydd pob prifathro yn derbyn rhain yn uniongyrchol o ERW, ac maent yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd llywodraethwyr a'u defnyddio pan yn cwblhau hunanarfarniadau o fewn ysgolion.

Isod mae dolenni i'r pecynnau data cyflawn ar gyfer awdurdodau lleol ac ERW gyfan. Mae ysgolion canol yn cael eu "rhannu" at bwrpas y pecynnau hyn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch ymweld â Fy Ysgol Leol neu StatsWales

Mae’r data CA4 o fewn y pecynnau hyn nawr yn DERFYNOL

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.