Arweinwyr Canol

Gweledigaeth ERW yw cael rhwydwaith o ysgolion sy'n perfformio'n uchel yn gyson ar draws y rhanbarth gyda phob ysgol yn un dda ac yn cynnig safonau addysgu uchel dan arweinyddiaeth dda, gyda'r holl ddysgwyr yn cyrraedd eu llawn botensial. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, rydym yn gwella capasiti ysgolion trwy gefnogi, herio ac ymyrryd er mwyn iddynt ddod yn sefydliadau sy'n gwella eu hunain, sy'n gadarn, ac sy'n gwella deilliannau i ddysgwyr yn barhaus.

Nod Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol/Arweinwyr Canol Newydd ERW i gydweithwyr yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig yw cynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinydd canol.

Mae'r rhaglen hon yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu'r cynnig rhanbarthol ar gyfer dysgu proffesiynol mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gall y rheiny sy'n cofrestru ar gwrs Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW, ac sy'n cymryd rhan yn y cwrs, ennill credydau tuag at Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Arweinyddiaeth.

Gallant hefyd gael mynediad i'r Rhwydwaith ar gyfer Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ar yr Hwb.

I weld dadansoddiad o'r cwrs hwn, cliciwch yma.

I gwblhau ffurflen gais ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma. Nodwch y bydd angen i chi fewngofnodi i’r HWB er mwyn llenwi’r ffurflen. 

Mae dyddiadau’r cyrsiau i’w gweld isod. Gallwch ddewis y lleoliad y byddech yn hoffi mynd iddo, a does dim rhaid i chi aros gyda’r awdurdod lleol rydych yn gweithio ynddo.

 

Lleoliad

Diwrnod 1

Diwrnod 2

Diwrnod 3

Diwrnod 4

Ceredigion

12.09.17

2.10.17

8.11.17

5.12.17

Abertawe

13.09.17

03.10.17

09.11.17

06.12.17

Castell-nedd Port Talbot/Abertawe Cyfrwng Cymraeg

14.09.17

04.10.17

07.11.17

07.12.17

Castell-nedd Port Talbot

19.09.17

09.10.17

15.11.17

08.12.17

Powys

20.09.17

10.10.17

16.11.17

13.12.17

Ceredigion/Powys Cyfrwng Cymraeg

21.09.17

11.10.17

17.11.17

14.12.17

Sir Gaerfyrddin

26.09.17

18.10.17

20.11.17

12.12.17

Sir Benfro

27.09.17

19.10.17

21.11.17

15.12.17

Sir Gaerfyrddin/Sir Benfro Cyfrwng Cymraeg

28.09.17

17.10.17

22.11.17

11.12.17

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.