Athrawon Newydd Gymhwyso

Bydd y rhaglen ymsefydlu a mentora i Athrawon Newydd Gymhwyso yn cael ei chydgysylltu gan y consortia rhanbarthol o fis Medi 2016 ymlaen.

Bydd yr holl wybodaeth am y rhaglen yn ERW ar gael yn yr adran hon o’r wefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu unrhyw bwyntiau yr hoffech gael eglurhad yn eu cylch, cysylltwch â Tom Fanning – Cydgysylltydd y Rhaglen

 

Nodyn atgoffa: mae trefniadau mentora ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru yn newid o fis Medi 2016 ymlaen.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hysbysu consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ym mis Mehefin 2015 na fyddant bellach yn ymgymryd â’r rôl o drefnu mentoriaid allanol i gefnogi athrawon newydd gymhwyso yn ystod eu cyfnod ymsefydlu.

Caiff y trefniadau newydd eu rheoli gan y consortia rhanbarthol.

Os hoffech wybodaeth bellach am y trefniadau mentora allanol, cysylltwch â’ch consortiwm yn uniongyrchol:

 Csc LogoEas Logo

Cyswllt: Jendy Hillier                      Cyswllt: Mike Cameron

 

Gwe Logo           erw logo purple

Cyswllt: Vicky Barlow                   Cyswllt: Tom Fanning 

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent.

Ewch i www.ewc.wales am wybodaeth bellach.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.