Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth Ysgolion

Ydych chi ar fin cychwyn ar rôl arwain mewn ysgol?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn llwybr at arweinyddiaeth ysgolion?

Oes gennych chi gyfrifoldeb am arwain dysgu ac addysgu neu gyfrifoldeb ysgol gyfan arall megis arweinyddiaeth cwricwlwm?

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y rhaglen newydd hon, sydd wedi'i hachredu ar lefel prifysgol ym Mhrifysgol Dewi Sant

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.