Trosolwg o'r Ffrwd Waith

Nod y tabl hwn yw rhoi cipolwg cyffredinol ar y camau sy’n allweddol i Ddysgu Proffesiynol wrth weithredu'r Fargen Newydd, yn ogystal â chynnig golwg strategol ar y ffordd ymlaen.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.