Ysbrydoli Arweinwyr a Penaethiaid

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 4 a 5:

Rhaglen hyfforddiant a gynlluniwyd yn genedlaethol yw’r cwrs yma. Mae’n datblygu sgiliau rheoli trwy gyfuniad integredig o ddysgu seiliedig ar waith, gwe-gynadledda ac aseiniadau

Cliciwch ar y ddolen isod am rhagor o wybodaeth:

 

Am fwy o wybodaeth ynglin a Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth Ysgolion, cliciwch yma.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.