Ysgolion Arloesi

 

Arloeswyr Cwricwlwm: Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig

Bryngwyn / Glan y Mor
Crickhowell
Pen Y Bryn Special School
Olchfa
Pontarddulais
St Josephs RC Comprehensive
YGG Bro Myrddin
YG Ystalyfera
Ysgol Crug Glas Special School
Ysgol Hendrefelin Special School
Ysgol Maes Y Coed Special School

Arloeswyr Cwricwlwm: Ysgolion Cynradd

Cradoc
Crynallt
Gwyrosydd
Glyncollen
Llandybie
Llanfaes
Llanrhidian
Mount Street Juniors / Infants
Parkland
Plascrug
Radnor Valley
St. Josephs RC Infants / Juniors
Trallwn
Waunarlwydd
YGG Brianiago
YGG Gwaun Cae Gurwen
YGG Pontardawe
YG Lonlas

Arloeswyr Fargen Newydd: Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig

Cefn Hengoed
Coedcae
Crickhowell
Cwmtawe
Dwr y Felin
Glan y Mor / Bryngwyn
Penmaes (Special)
YG Gwyr
Ysgol Bro Pedr
YG Y Strade
Ysgol y Preseli

Arloeswyr Fargen Newydd: Gynradd

Christchurch Church in Wales
Llangattock Church in Wales
Pembroke Dock
Priory Church in Wales Brecon
Pontarddulais
YG Aberteifi
YGG Castell Nedd
YYG Gymraeg Aberystwyth

Arloeswyr Digidol: Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig

Gowerton

Arloeswyr Digidol: Gynradd

Llangadog
Portfield Special School Group
St Thomas
YG Nantgaredig
YG Peniel
Ysgol Pennant
Ysgol Teilo Sant
Ysgol Y Dderwen

Dogfennau Defnyddiol:

Gwybodaeth Ysgolion Arloesol

Donaldson: Dyfodol Llwyddiannus

Addysgu Athrawon Yfory

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.