Ysgolion Dysgu Proffesiynol

Yng ngoleuni adolygiad Donaldson o'r cwricwlwm ac wrth i rôl technoleg mewn pedagogeg ddod yn gynyddol hanfodol, mae ERW wedi ymrwymo i arwain hinsawdd sy'n newid mewn addysg.

Mae cynyddu ein cymhwysedd digidol ledled pob maes cyflawni yn allweddol i sicrhau gweithio mwy effeithlon ac effeithiol.   
 
Bydd cefnogi a chyflawni Bargen Newydd y Gweinidog i roi cefnogaeth i athrawon ac arweinwyr ysgolion yn plethu â'n gwaith ar wella addysgu.

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen mwy:

 

Achos Enghreifftiol:

Ysgolion Cynradd

 

 Ysgolion Uwchradd

 

Ysgolion Arbennig

 

Partneriaethau

Dolenni Defnyddiol:

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.