Craffu

O ran trefniadaeth ERW, mae pob cam yn arwain at Atebolrwydd Democrataidd a Chraffu Lleol.

Mae'r holl ffrydiau gwaith a gweithgareddau, yn lleol ac yn rhanbarthol, yn cael eu harwain gan y Cyd-bwyllgor ac maent yn atebol yn lleol.

Rydym yn credu bod hyn yn hollbwysig oherwydd mai'r Awdurdod Lleol sydd â'r adnoddau a'r dyletswyddau statudol.

Mae'r papur hwn yn amlinellu sut yr ydym yn strwythuro ein gwaith yn ERW.

Craffu ac Atebolrwydd Democrataidd

Logo CarmarthenshireLogo CeredigionLogo NptLogo PembrokeshireLogo PowysLogo Swanseajpg

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.