Hysbysiadau Cyhoeddus

Hysbysiad o Apwyntio Dyddiad ar gyfer Gweithredu Hawliau’r Cyhoedd

Cyd Pwyllgor ERW Archwiliad Cyfrifon 2016-2017:


Hysbysiad o Apwyntio Dyddiad ar gyfer Gweithredu Hawliau’r Cyhoedd

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.